Tražiti odgovarajući smeštaj na poslu ako ste sa ograničenim sposobnostima

  • Nadjite na zakon:
    Zakon o zaštiti od diskriminacije
  • Ko je odgovoran:
    Vaš poslodavac je odgovoran da se obezbedi da ste smešteni na odgovarajući način. Ako radite u instituciji, vi uvek možete pokušati da nađete odgovarajuću adresu gde možete podneti žalbe, kao što je služba za ljudske resurse. Proverite interne propise i organograme za podnošenje žalbe na odgovarajućem mestu.
  • Ko moze da mi pomogne:
    U slučaju da vaš poslodavac ne odgovara, možete pokušati i doći do pravne i drugih vrsta pomoći sa NVO-ima koji rade sa osobama sa ograničenim sposobnostima ili inspekcijom rada. Ukoliko ste profesije koja ima svoje profesionalno udruženje, udruženje vam takođe može pomoći. Inače, Institucija ombudsmana je takođe jedna od adresa za pomoć.

Recimo da imate određenu ograničenu sposobnost i podnosite zahtev za zaposlenje ili ste zaposleni u određenom preduzeću ili javnoj instituciji. Institucija u kojoj radite je zakonom obavezana da izvrši odgovarajuće izmene u smeštaju kako bi vam se omogućilo da radite ili napredujete bez obzira na ograničenu sposobnost. Ovo pravo je propisano u članu 19. Zakona o zaštiti od diskriminacije. Zakon obavezuje poslodavce da u posebnim okolnostima preduzmu odgovarajuće mere kako bi se osobi sa ograničenim sposobnostima omogućilo da ima pristup, učestvuje ili napreduju u zaposlenju i obuci, izuzev u onim slučajevima kada navedeno predstavlja veoma veliko opterećenje za poslodavca. U praksi, šta ovo znači je da ukoliko vi imate ograničenu sposobnost koja vas ometa da se zaposlite ili napredujete, vi imate pravo da uložite žalbu u slučaju da poslodavca ne interesuje da izvrši odgovarajuće izmene na radnom mestu koje će vam omogućiti da raditi. Međutim, kako bi žalba bila opravdana, ove izmene bi trebale da budu opravdane i priuštive za poslodavca. Prema zakonu, mere koje treba preduzeti za smeštaj osobe sa ograničenim sposobnostima ne trebaju predstavljati „neproporcionalno opterećenje za poslodavca“. Drugim rečima, preduzeće na primer ne može napraviti ulaganje koje bi ozbiljno rizikovalo poslovne operacije kako bi se radnik sa ograničenim sposobnostima na radnom mestu.

  

Related Entries

Powered By

Supported By

Administrator