Lista e pritjes për shërbime mjekësore

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetareve në kujdesin shëndetësor
  • Kush është përgjegjës:
    Institucionet shëndetësore
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Inspektorati Shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë
Tags: , ,

Ke nevojë për trajtim në një institucion shëndetësor, por ky i fundit të ka vendosur në listë të pritjes për shkak se nuk mund të  akomodojë menjëherë? Duhet të dish se me ligj ty mund të fusin në listë të pritjes vetëm nëse ndonjë institucion tjetër shëndetësor nuk mund të t’i ofrojë shërbimet e njëjta dhe/ose nëse ti nuk pranon të trajtohesh nga ndonjë institucion tjetër. Ligji po ashtu thotë se ti nuk mund të futesh në listë të pritjes për një periudhë aq të gjatë sa jeta jote të vihet në rrezik. Në rrethana të tilla, institucioni shëndetësor duhet ose të  pranojë ty pa radhë, të referojë tek një institucion tjetër, ose të  referojë te institucionet tjera jashtë Kosovës.

Ligji thotë se institucionet shëndetësore duhet të krijojnë listë të pritjes në përputhje me standardet shëndetësore dhe kriteret profesionale. Ai gjithashtu i detyron institucionet shëndetësore që të t’i shpjegojnë arsyet përse je vendosur në listë të pritjes, kohën kur trajtimi mund të ofrohet si dhe pasojat e mundshme të kohës së pritjes.

Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetareve në kujdesin shëndetësor thotë se Inspektorati i shëndetësisë dhe zyrtarët e tjerë në Ministrinë e Shëndetësisë janë përgjegjës për ta mbikëqyrë mbrojtjen e këtyre të drejtave, dhe u takon të kontrollojnë listat e pritjes në bazë të autorizimeve të shkruara të qytetarëve. Kështu që nëse mendoni se nuk jeni trajtuar ashtu siç duhet në aspekt të orëve të pritjes, ose se nuk jeni informuar si duhet për kohët e pritjes, lajmëroni Inspektoratin shëndetësor dhe Ministrinë e Shëndetësisë.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori