Vota për personat me nevoja të veçanta

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës
  • Kush është përgjegjës:
    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Gjykata, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Tags: ,

Është dita e zgjedhjeve dhe ti nuk mund të shkosh në qendër të votimit për shkak të ndonjë problemi shëndetësor, apo për shkak se nuk mund ta lesh ndonjë institucion të caktuar. Duhet të dish se Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme e detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t’u mundësojë personave me nevoja të veçanta që të votojnë. Kësisoj, KQZ-ja është e detyruar që të krijojë mekanizma në mënyrë që të mund të arrijë tek votuesit të cilët nuk mund t’i lënë shtëpitë për shkak të ndonjë sëmundjeje, apo atyre që ndodhen në ndonjë institucion – njerëzit në spitale, të moshuarit apo personat e burgosur.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori