Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes
  • Kush është përgjegjës:
    Gjykata kompetente
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Gjykata kompetente
Tags: , ,

Dikush ka thënë diçka për ty në publik që është e pavërtetë apo fyese, dhe ti ndihesh i lënduar apo i poshtëruar? Duhet të dish se Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes të jep të drejtën për të kërkuar që shpifja dhe fyerja të nder prehën, që personi t’i tërheqë fjalët e tij, apo që të kërkoni në gjykatë kompensim për dëmin moral dhe material që u është bërë.  Personi i cili i ka bërë deklaratat, por edhe mediumi ku ato janë bërë, mund të mbahen përgjegjëse për aktin e kryer. Ka disa përjashtime në këtë rast sidomos nëse fjalët thuhen gjatë proceseve legjislative apo juridike.

Një kërkesë për kompensim për shkak të shpifjes ose fyerjes mund të procedohet brenda tre muajsh nga momenti kur personi i dëmtuar ka marrë vesh për deklaratën në fjalë dhe në asnjë rast nuk duhet të kalojë një (1) vit, nga dita kur ajo është bërë publike.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori