Mbrojtja nga shpifja dhe fyerja

  • Gjeje në Ligj:
    Gjykata kompetente
  • Kush është përgjegjës:
    Gjykata kompetente
  • Kush mund të më ndihmojë:
Tags: , ,

Dikush ka thënë diçka për ty në publik që është e pavërtetë apo fyese, dhe ti ndihesh i lënduar apo i poshtëruar? Duhet të dish se Ligji kundër shpifjes dhe fyerjes të jep të drejtën për të kërkuar që shpifja dhe fyerja të ndërpriten, që personi t’i tërheqë fjalët e tij, apo që të kërkoni në gjykatë kompensim për dëmin moral dhe material që u është bërë.  Personi i cili i ka bërë deklaratat, por edhe mediumi ku ato janë bërë, mund të mbahen përgjegjëse për aktin e kryer. Ka disa përjashtime në këtë rast – sidomos nëse fjalët thuhen gjatë proceseve legjislative apo juridike.

Një kërkesë për kompensim për shkak të shpifjes ose fyerjes mund të procedohet brenda tre muajsh nga momenti kur personi i dëmtuar ka marrë vesh për deklaratën në fjalë.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori