Trashëgimia e pronës

  • Gjeje në Ligj:
    Ligji për trashëgiminë i Kosovës
  • Kush është përgjegjës:
    Gjykata kompetente
  • Kush mund të më ndihmojë:
    Gjykata e shkallës së dytë
Tags: , ,

Prindërit e tu ndruan jetë së voni dhe ti nuk e di se çfarë të takon nga prona e tyre. Duhet të dish se Ligji për trashëgiminë i Kosovë i specifikon detajet dhe format në të cilat prona trashëgohet. Në rast se prindërit nuk e paracaktojnë këtë gjë me shkrim para se të vdesin, të gjithë fëmijët të cilët janë të lindur në martesë dhe jashtë martesës (atëherë kur atësia mund të verifikohet nga gjykata), përfshi këtu edhe fëmijët e adoptuar, kanë të drejta të barabartë të trashëgimisë për pronën familjare.

Në rast se nuk e ke marrë përqindjen tënde të trashëgimisë, mund ta hapësh një rast në gjykatë.

  

Related Entries

Mundësuar nga

Mbështetur nga

Administratori